Van levering tot

totaalaanpak

Diensten van TICO Tuinservice
Naast het leveren van alle tuinmaterialen kunnen wij u ook een breed dienstenpakket aanbieden. Het leggen van bestrating, het maken van een vijver, het plaatsen van beschoeiing, enz. Kortom: de complete tuinaanleg! Voorafgaand aan de aanleg van een tuin is al behoorlijk wat denkwerk verricht. Uw wensen zijn, al of niet met deskundige hulp, uiteindelijk vertaald in een (schets)ontwerp. Als u nog geen ontwerp van uw tuin heeft dan willen wij u graag van dienst zijn. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen en vertalen deze in een ontwerp. Tijdens een tweede gesprek wordt het ontwerp gepresenteerd en kan desgewenst nog aangepast worden. Vervolgens wordt het definitieve ontwerp inclusief de offerte voor de aanleg u toegezonden.

Ook voor alle voorkomende onderhouds-, renovatie- en rooiwerkzaamheden kunt u bij ons terecht.

Bovenstaande diensten worden door ons samen met collegabedrijven uitgevoerd.